+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com

Nieuws

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
product
juni 16, 2021
Wat is TOGAF 9.2 en wat houdt het in?

TOGAF 9.2 is een enterprise-architectuurraamwerk voor het ontwikkelen en beheren van een bedrijfsgestuurde IT-strategie.
Het is een set methoden, tools en sjablonen om te specificeren hoe de onderneming werkt. De TOGAF tools helpen om de belangrijkste risico's voor de organisatie te identificeren en te modelleren en om te onderzoeken hoe verschillende benaderingen deze risico's kunnen wegnemen of verminderen.
TOGAF is dus een compleet systeem voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, onderhouden en beheren van bedrijfsarchitecturen dat kan worden aangepast aan elk type organisatie of branche.

mei 27, 2021
ITIL 4 Service management: de tools die elke IT-manager nodig heeft!

Wat is ITIL 4 Service management?
ITIL 4 Service Management richt zich op de behoeften van organisaties en klanten, wat helpt om IT-services beter en sneller te leveren.
ITIL 4 Service Management is een bijgewerkte versie van ITIL V3 waarin meer dan 25 jaar ervaring is samengebracht in het bieden van richtlijnen voor best practices om de manier waarop services worden geleverd te verbeteren. Het consolideert de vorige drie versies van ITIL, inclusief procesgebieden voor servicestrategie, serviceontwerp, servicetransitie en voortdurende serviceverbetering.

mei 12, 2021
PRINCE2 VS IPMA

Een projectmanagement certificering (zoals bijvoorbeeld PRINCE2 of IPMA) is een geweldige manier om voortgang te maken in je carrière. Het kan helpen niet alleen helpen bij het vinden van een nieuwe baan maar kan ook zorgen voor promoties of salarisverhogingen. Als trainer van meerdere projectmanagement modules krijg ik vaak de vraag welk certificaat van alle aanbieders nou de beste keuze is. De meest voorkomende vraag in het kort: welk certificaat is voor jou het meest waardevol?

april 13, 2021
Top 5 certificeringen die u kunt behalen bij D-ICT Solutions in 2021!

De praktijk laat zien dat trainingen die u een tijd geleden heeft gevolgd, niet meer actueel zijn om mee te gaan met de veranderende markt. Binnen uw bedrijf waar u al enkele jaren werkt voelt u zich volledig op uw plaats en denkt u voldoende kennis en ervaring te bezitten. Maar Personal Development blijft van groot belang! Was het voor 2019 een voornemen om zichzelf te ontwikkelen? Het is nu Maart en nog steeds niet te laat om de eerste grote stappen te zetten... Daarom heb ik deze lijst samengesteld met de meest populaire trainingen bij D-ICT Solutions! 1. Agile scrum Foundation Training: De deelnemers zullen tijdens deze training bekend raken met de principes van Scrum en Agile op de meest pragmatische manier. Naast de theorie zal er tijdens de training veel praktische voorbeelden gegeven worden. Dit zal deelnemers helpen om de materie te laten beklijven en betere beeldvorming te krijgen van de Scrum/Agile principes. Tijdens deze training zullen de deelnemers kennis opdoen over Agile en Scrum, zowel theoretisch onderbouwd als uit praktische ervaringen. De deelnemers worden bij gevraagd actief te participeren om het geleerde ook in hun eigen situatie te kunnen plaatsen. De training wordt gegeven door een ervaren Scrum Agile trainer die naast trainingen ook ingezet worden als consultants zodat feitelijke problematiek aan het daglicht komt en waaruit blijkt hoe Scrum Agile hierin kan helpen. 2. PRINCE2 Foundation training: Cursisten wordt uitgelegd hoe het model is opgezet, hoe de verschillende projectactiviteiten en project rollen met elkaar zijn verbonden en hoe PRINCE2® omgaat met uitzonderingen en wijzigingen, die altijd in een project optreden. Gedurende de cursus zullen de deelnemers leren hoe ze een project management organisatie kunnen opzetten die verantwoordelijk is voor het managen en plannen van een project. Deelnemers zal worden geleerd hoe ze de verschillende project management rollen kunnen definiëren om ervan verzekerd te zijn dat het project op de meest effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd. De methode van “managen door uitzonderingen” zal een sleutelrol vervullen bij het behandelen van project issues. Deze cursus behandelt de basis van de PRINCE2® methode en is tevens gericht op het voorbereiden van cursisten op het officiële PRINCE2® foundation examen. 3. ITIL Foundation training: ITIL® foundation is het belangrijkste certificaat voor IT-professionals en medewerkers die meer van IT Service Management willen weten. Organisaties die volgens ITIL® werken gebruiken het complete ITIL®-examenprogramma om personeel rol gebaseerd op te leiden. Hun ITIL®-competenties laten hen beter presteren en samenwerken. In deze ITIL® foundation training legt men de basis voor een compleet programma ITIL®-examens en het behalen van diverse certificaten in IT Service Management. Je laat hiermee zien dat je werken volgens ITIL® serieus neemt. Het maakt je beter gekwalificeerd om samen te werken met andere ITIL®-gecertificeerden. 4. TOGAF Foundation Level 1 training: De training zal in de eerste dag stil staan bij de concepten van Enterprise Architectuur en de positie hiervan om uitgebreid stil te staan bij de concepten van TOGAF en de samenhang hiertussen. De tweede dag staat in het teken van het doorlopen van een architectuurtraject op basis van een casus, waarbij de concepten die de vorige dag behandelt zijn nogmaals de revue passeren, maar nu in samenhang. Op deze wijze verkrijgt u een duidelijk en helder beeld van TOGAF en wordt de veelal theoretische en abstracte stof op een verteerbare manier gepresenteerd. 5. ISTQB: Deze driedaagse training geeft een algemene introductie in het testen van informatiesystemen. De doelstelling van de training is om de cursisten voor te bereiden op het ISTQB Foundation examen. Enkele belangrijke onderwerpen die hierbij zeker aan de orde komen, zijn het belang van testen, het testen in relatie tot de systeemontwikkeling en de fundamenten van een gestructureerd testproces. De verschillende fasen in een test project worden toegelicht, waarna ook enkele test technieken (zowel black box als white box) behandeld worden. Deze foundation training bevat dus de basis in testen voor zowel test managers als testers. Naast theorie bevat de training ook een aantal proefexamens, zodat de behandelde onderwerpen nog beter in de examen context geplaatst worden. Gedurende de training wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het relateren van de Nederlandse terminologie aan de Engelse. Wij helpen u graag met het vinden van een bijpassende certificering en zijn altijd te bereiken via info@dictsolutions.com en 020-2050324 De auteur van dit artikel ‘’Keesjan Fijma is een marketing en sales specialist.’’ Samen met de gecertificeerde trainers, interim managers, coaches en het ander personeel van D-ICT Solutions (Detachering, Interim Management, Consultancy en Training) toonaangevend op het gebied van gecertificeerde trainingen wereldwijd in diverse Proces-, Project-, Service en kwaliteitsmanagementtechnieken zoals ITIL, ISO, PRINCE2, Agile, Lean Six Sigma, BiSL en nog vele anderen.

februari 22, 2021
Why move from ITIL V3 to ITIL 4?

This is the kind of question I often hear from ITIL V3 Experts who are following our ITIL 4 trainings. My answer is simple: the world as changed so much since the introduction of ITIL V3 (more than ten years ago) that this new ITIL version was actually overdue, to help organizations survive in such a fast-paced and complex environment. However ITIL 4 still uses elements from ITIL V3, so ITIL V3 Experts can still benefit from their investment in ITIL V3 trainings.

februari 8, 2021
Het Professional Scrum Master I (PSM I) examen

Het Professional Scrum Master I (PSM I) examen is een assessment in de Engelse taal waarbij je 68 van 80 meerkeuzevragen correct moet beantwoorden om te slagen en iedereen mag dit examen maken. Maar hoe kunt u zich voorbereiden op het examen en hoe steekt het examen in elkaar?

januari 25, 2021
Agile in de praktijk

Conclusies op basis van echte Agile Scrum voorbeelden en Agile Scrum ervaringen.

“Agile is nieuw, waterval is oud”. “Om sneller (al dan niet IT) diensten en producten op te leveren, moet je Agile werken” hoor ik bijna dagelijks in mijn adviesopdrachten en trainingen. Let op: Agile hoeft geen Scrum te zijn (zie b.v. ook Agile PM, PRINCE2 Agile, Devops,…). We zijn inmiddels flink wat jaren verder met deze exponentieel gestegen methodes, welke conclusies mogen we hier nu uit trekken? Een paar stellingen en mijn

januari 12, 2021
Wijzigingen nieuwe Scrum Guide 2020 en verschil met de 2017 versie

Tijdens de Agile Scrum trainingen die ik regelmatig met veel plezier mag geven, zoals de Agile Scrum Foundation en Agile Scrum Master (van EXIN) of via scrum.org onder andere de Professional Scrum Master (PSM-1) of Professional Scrum Product Owner (PSPO-1) wordt de scrum guide altijd tot in de details besproken.

De Scrum Guide of Scrum Gids is niets meer dan definitie van Scrum waar bijvoorbeeld de rollen, events en artifacts besproken worden. Dit door J. Sutherland & K. Schwaber samengestelde document kunt u hier vinden:

december 14, 2020
Agile vs PRINCE2

Als trainer word ik vaak gevraagd wat nou het verschil is of juist de overeenkomsten zijn tussen Agile (PM) en PRINCE2®. Er wordt in de wandelgangen door leken veel over geroepen, maar hoe zit het nou precies? Laat ik beginnen te zeggen dat beide hun waarde hebben omdat ze door zeer veel organisaties en personen gebruikt worden en hun vruchten afwerpen. Bij goed gebruik vergroten ze de kans (!) op een geslaagd project: - Minder kosten - Betere kwaliteit - Verminderde doorlooptijd - Minder risico’s - Meer voordelen - Meer duidelijkheid (scope) PRINCE2® Al jaar en dag beproefd, een redelijk complete project management methode (of best practice), die bijna alle aspecten van project management in zich heeft en door de hele life cycle van het project checklists geeft van processen/ activiteiten die uitgevoerd zouden moeten worden om een succesvol project te leiden en vooral te leveren, rekening houdend met onomstotelijke principes en gebruik makend van aanpasbare thema’s als een Business Case voor het project, inrichting van de projectorganisatie (met heldere rollen), het definiëren van Kwaliteit, Risico etc…. In een Project Brief (met voornamelijk een High Level Business Case) geeft het project antwoord op de vraag: “moeten we wel met het project beginnen?” In de (hierop volgende) Initiatiefase geeft de Project Initiatie Documentatie (of “PID” met o.a. een projectplan, een gedetailleerde Business Case,…) antwoord op de vraag: hoe zien het project en de output van het project eruit? In de Faseplannen wordt op detailniveau kort voor de hierop volgende fase een “(deel)plan” gemaakt a.h.v. de meest geüpdate stand van zaken, zodat deze iteratief en “to the point” blijft, waarbij de PID daar waar nodig herzien wordt. Info over PRINCE2 Agile (PM) Agile PM wil een pragmatischere aanpak dan de traditionele aanpak en zet zich hierbij af tegen de Waterval methode die te statisch is. Door een iteratieve manier van werken en dit steeds in samenwerking met de klant zorgt Agile voor steeds minimale afwijkingen ten aanzien van de wensen van de klant. Agile kiest ervoor om de door de klant gewenste functionaliteit te laten fluctueren ten behoeve van kosten en (doorloop)tijd, waarbij deze laatste 2 vast moeten staan en functionaliteit aan de hand van het MoSCoW (Must -, Should -, Could -, Won’t have) principe te laten fluctueren om binnen de tijd en kosten te blijven. Info over Agile Verschillen Een verschil tussen beide technieken zit uiteraard in terminologie, waarbij ik klanten en cursisten vertel dat veel zit in de “taal” die men liever spreekt. Zo is Nederlands niet per se “beter” dan Frans, maar wel “handiger” als je b.v. in Nederland de weg wil vragen, maar weer onhandiger als je in Parijs de weg vraagt. Een ander verschil is hoe de diverse activiteiten gegroepeerd worden: zo kent PRINCE2 b.v. de “Pre Project” waarbij gekeken wordt naar de wenselijkheid om verder te gaan, wat in Agile weer in 2 stukken wordt “opgehakt”: “Pre-project” en “Feasability” (..). Ook in de hoeveelheid rollen heeft Agile wat meer (opgesplitste) rollen dan PRINCE2 die deze rollen meer groepeert, etc. Een ander wellicht belangrijk verschil is de verschillende keuzes die gemaakt worden: b.v. daar waar PRINCE2 werkt met toleranties ten aanzien van alle aspecten (tijd, geld, kwaliteit van de (eind)producten, ….) die goed moeten worden afgesproken , stelt Agile vooraf dat aan kosten en doorlooptijd niet gesleuteld mag worden en dat functionaliteit volgens het MoSCoW principe (zie boven) moet variëren, ervan uitgaande dat niet alle ‘features’ even belangrijk zijn. PRINCE2® gebruikt MoSCoW overigens ook, maar stelt dat elke keuze op welk van de aspecten dan ook een gezamenlijke beslissing is van zowel projectleverancier als opdrachtgever/business (of klant). Last but not least: Agile vindt dat er een essentieel verschil is tussen het bouwen van software en alle andere projecten. Overeenkomsten Voor mij is duidelijk dat de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen en dat kan ook niet anders en ik bedoel dit op een bijna “natuurkundige manier”. UITERAARD moet je goed nadenken wat je gaat doen voordat je begint, vervolgens goed blijven afstemmen (met klant en belangrijke belanghebbenden) of wat je doet nog steeds de bedoeling en de moeite waard is, achteraf evalueren etc: deze basis filosofie heeft ook elke fatsoenlijke methode/ best practice/…. op AARDE! Ook het iteratieve karakter is een visie die in de loop der jaren steeds sterker is gaan groeien en zit zowel in Agile, PRINCE2® als in elke andere moderne techniek. Uiteraard is het voor de leverancier van producten veel handiger om statische specificaties (specs) te hebben (Waterval methode), omdat de leverancier dan lekker en ongehinderd aan de slag kan zonder steeds rekening te houden met gewijzigde specs, echter DE WERELD STAAT HELAAS NIET STIL ALS JIJ JE PROJECT DOET! Alle PM methodes hebben de meeste statische elementen uit elke techniek gehaald en vervangen door dynamische/ iteratieve componenten. Beide technieken zijn GEEN NORM, wat betekent dat je ze kunt/ moet aanpassen zodat ze het beste voor je organisatie werken en je er de beste resultaten uit haalt. Combineren van Agile/ PRINCE2 Er wordt door collega’s in de business beargumenteerd dat “deelgebruik” van beide technieken de oplossing zou zijn: ik ben hier erg op tegen en wel om meerdere redenen. 1) Je vraagt een organisatie om 2 methodes te kennen waarbij het al erg moeilijk is om 1 methode goed te kennen. 2) Je introduceert verschillende terminologie, waardoor de verwarring zowel intern als extern enorm veel groter wordt. Je krijgt eilanden binnen je organisatie met elk hun eigen jargon/ interpretatie van de verschillende methodes, terwijl het al moeilijk genoeg is om goeie afspraken te maken met 1 methode. Externe partijen: leveranciers, nieuwe medewerkers,… zullen het extra moeilijk vinden om te integreren. De kracht van 1 (!) methode is nou juist dat alles voor iedereen duidelijk moet zijn en je voorkomt dat je discussies krijgt over “wat bedoel JIJ met….” 3) Je ontwikkelt feitelijk een nieuwe methode, terwijl toegewijde specialisten wereldwijd soms tientallen jaren bezig zijn om een methode (of techniek) zo compleet/consistent/(bijna) foutloos te krijgen. “Dat gaan we wel even door elkaar gooien” moet daar dan een goed antwoord op zijn? Nog los van het feit dat deze “collega’s” daar vaak te weinig kennis/vaardigheden voor hebben, zou dit jaren in beslag nemen. Het resultaat voor organisaties is dan ook vaak desastreus. LET OP: er is wel een PRINCE2 Agile methode ontwikkeld die erg interessant kan zijn voor diegenen die bovenstaande toch zouden willen. Ook daar moet men zich realiseren dat dit noch PRINCE2® is noch Agile PM en dus feitelijk weer een keuze voor een nieuwe methode met dezelfde bovenstaande voordelen en dezelfde bovenstaande risico’s. Conclusie Mijn conclusie is dat er geen “beste techniek/methode” is. PRINCE2® is wel verreweg de meest gebruikte methode en dit zou zeker een overweging moeten zijn. Zoals de Nederlandse taal in Nederland verreweg de meest gebruikte taal is, zou dit zeker een erg belangrijk argument moeten zijn om Nederlands als voertaal in je organisatie te gebruiken. Dit zelfde geldt voor PRINCE2, al wint Agile steeds meer in populariteit, de verhoudingen zijn toch nog zeer sterk in het voordeel van PRINCE2®. Daarnaast moeten organisaties uiteraard kijken naar de situatie waarin ze zich bevinden en zichzelf en belanghebbenden vragen moeten stellen als: - Welke techniek gebruiken wij momenteel (eventueel deels) en hoe werkt dat voor ons en onze omgeving? - Op welke vlakken hebben we moeilijkheden en geeft onze manier van werken niet de verwachte resultaten? - Welke verwachtingen hebben onze (belangrijkste) belanghebbenden (of stakeholders) en met welke techniek werken zij? Ten slotte Het kiezen van een goed passende Project Management methode is essentieel voor grote en kleine organisaties die steeds meer veranderingen doorgaan en deze veranderingen op een effectieve (halen van de doelstellingen) en efficiënte manier (zonder teveel tijd/kosten/ressources te gebruiken) willen doorvoeren. Naast het kiezen van een methode is ook het trainen/certificeren en begeleiden van medewerkers hierin cruciaal. U kunt contact opnemen met D-ICT Solutions voor gecertificeerde trainingen of een gratis adviesgesprek. De auteur Drs Jean-Yves Depaus heeft 20 jaar ervaring in Detachering, Interim Management Consultancy en Training en (DICT) is met zijn team van gecertificeerde trainers, interim managers en coaches toonaangevend op gebied van gecertificeerde trainingen over de hele wereld in diverse Project-, Proces-, Service, Kwaliteitsmanagementmethodieken zoals PRINCE2, Agile, Lean Six Sigma, ITIL, ISO, ASL, BiSL, e.v.a.

november 30, 2020
BiSL® en Agile Scrum, hoe past dat (het beste)?

Tijdens de BiSL trainingen wordt steeds vaker de vraag gesteld of BiSL past binnen Agile of meer specifieker binnen Scrum. In de BiSL versie 2.0 - 2e editie hier met geen woord over gerept, maar sinds de update naar de nieuwe BiSL versie 3.0 - 3e editie wordt er meer aandacht besteed hoe BiSL zich verhoudt tot andere modellen, aanpakken, frameworks en standaarden, waaronder Agile Scrum. Bisl-versie-3.0-3e-editie-dictsolutions Zo is er een kleine paragraaf opgenomen over Agile Scrum, waar in een notendop wordt uitgelegd wat Agile Scrum is ten opzichte van de traditionele waterval-aanpak. Verder onthoudt BiSL zich van het voorschrijven van methoden en aanpakken, maar maakt wel duidelijk dat Business Informatiemanagement (BIM) overduidelijk vertegenwoordigd moet zijn in een Scrum- of projectteam. Is hiermee de vraag beantwoord of BiSL past binnen een aanpak als Agile Scrum? Ja en nee… BiSL gaat er namelijk vanuit dat het geschikt is voor elke willekeurige methode en aanpak, maar misschien moeten we de vraag wel anders stellen om het antwoord helder te krijgen BiSL is gericht op het zogenaamde gebruikersperspectief en handelt vanuit de gedachten van de klant. En dit lijkt ook logisch, tenslotte bepaalt de klant welke eisen en verwachtingen zij aan een product of service stellen. We zitten met BiSL dus aan de vragende kant en is wat mij betreft ook leidend in welk project dan ook. Agile/Scrum is bedacht als aanpak voor het ontwikkelen van software binnen IT. Zeg maar de aanbod kant, die een IT-vraag of probleem willen oplossen. Het is ontstaan doordat vele IT-projecten doorgaans niet goed liepen qua doorlooptijd en kosten en de gebruikers/klanten uiteindelijk niet kregen wat zij verwachtten. De oplossing hiervoor lag in een meer iteratieve / kort-cyclische aanpak. Inmiddels heeft de Agile Scrum aanpak aan populariteit een vlucht genomen en lijkt dit in elke organisatie dé aanpak te zijn en ook voorgeschreven te worden door elke IT’er. De aanpak is hiermee weliswaar veranderd, maar de IT-organisaties vertellen aan de klanten nog steeds hoe en wat ze moeten doen. Wat mij betreft is daarom niet de vraag of BiSL binnen Agile Scrum past, maar hoe BiSL en Agile Scrum (het best) passen. De vraag en dus het vertrekpunt ligt derhalve bij de klant en is BiSL (of FSM, etc.) leidend. Samen met IT kan dan bekeken worden wat de beste aanpak is voor de realisatie. Dat kan Agile Scrum zijn, maar ook een project via Prince2. Nog te vaak horen we dat IT dé werkmethode bepaalt en dat was jaren geleden projectmatig werken en is nu Scrum geworden. Over een aantal jaren misschien weer een andere methode? IT zou veel meer verschillende methoden en aanpakken aan moeten kunnen bieden en die ook naast elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Het is eigenlijk bijzonder dat je op bestelling een huis kan laten bouwen door een aannemer, die na het aanhoren wat je wilt het huis projectmatig voor je bouwt Als je naar IT toegaat met een wens, vraag of probleem dan is het vaak te moeilijk en voor dat je het weet zit IT op de klantstoel om te bedenken wat goed is voor de klant. Zij bepalen dus nog steeds in ruime mate hoe er gewerkt wordt en wat er opgeleverd moet worden. Als klant moet je regelmatig opdraven als het fout dreigt te gaan. De klant moet IT opvoeden, de regie nemen. Als je als klant een nieuwe service wilt ontwikkelen en je kiest voor een big-bang implementatie omdat je de concurrentie voor wilt blijven of om andere legitieme redenen, dan zal IT gezien de huidige status meteen op haar achterste benen staan. Dat kan en mag, maar uiteindelijk moet de klant bepalen wat en hoe hij/zij het wil met in achtneming van de risico’s die hiermee gemoeid zijn. Maar als je als klant juist in kleine stapjes een service of product wilt laten maken dan moet dat door dezelfde IT ook als zodanig uitgevoerd kunnen worden. De stelling van BiSL dat Business Informatiemanagement (BIM) duidelijk vertegenwoordigd moet zijn in Scrum- of projectteam is daarom deels waar. Op dat moment is er al gekozen voor een bepaalde aanpak, Business Informatiemanagement (BIM) bepaalt voor een groot gedeelte zelf wat deze aanpak is en welke IT daarbij het beste past. Je wilt als klant gebruik kunnen maken van een IT met de benodigde kennis. Kennis van tools, maar ook van verschillende methoden en aanpakken. Je wilt gebruik maken van een IT die haar processen intern op orde heeft, wat in vele gevallen helaas niet altijd zo blijkt te zijn. Als klant wil je niet geconfronteerd worden met weer een nieuwe methode en/of weer een nieuwe aanpak…………. Maar aan de klantzijde is er ook nog werk aan de winkel. Meer de regie nemen, aangeven wat de daadwerkelijk behoefte is, duidelijke prioriteit stellen en zoals BiSL het aangeeft, duidelijk vertegenwoordigd zijn binnen de Scrum- en projectteams. Conclusie: De vraag is dan ook eerder of Agile scrum ook binnen BiSL zal moeten/kunnen passen en juist niet andersom. Soms zal dit goed werken, maar soms ook helemaal niet. Maar als IT voldoende kennis heeft en over voldoende methoden en aanpakken beschikt zal dit niet erg zijn. Het gaat erom wat de klant wil en nodig heeft, dat is het enige wat telt!

Depaus Holding BV/D-ICT Solutions
Verrijn stuartweg 1A,
1112 AW Diemen
KvK 34143398
BTW NL810633474B01
Bank 45.50.16.429
+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram