Beste docenten en beste score prijs/kwaliteit & Service Management!
Lees verder
+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com

BiSL® en Agile Scrum, hoe past dat (het beste)?

Meer resultaten...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
product

Tijdens de BiSL trainingen wordt steeds vaker de vraag gesteld of BiSL past binnen Agile of meer specifieker binnen Scrum. In de BiSL versie 2.0 – 2e editie hier met geen woord over gerept, maar sinds de update naar de nieuwe BiSL versie 3.0 – 3e editie wordt er meer aandacht besteed hoe BiSL zich verhoudt tot andere modellen, aanpakken, frameworks en standaarden, waaronder Agile Scrum. Bisl-versie-3.0-3e-editie-dictsolutions Zo is er een kleine paragraaf opgenomen over Agile Scrum, waar in een notendop wordt uitgelegd wat Agile Scrum is ten opzichte van de traditionele waterval-aanpak. Verder onthoudt BiSL zich van het voorschrijven van methoden en aanpakken, maar maakt wel duidelijk dat Business Informatiemanagement (BIM) overduidelijk vertegenwoordigd moet zijn in een Scrum- of projectteam. Is hiermee de vraag beantwoord of BiSL past binnen een aanpak als Agile Scrum? Ja en nee… BiSL gaat er namelijk vanuit dat het geschikt is voor elke willekeurige methode en aanpak, maar misschien moeten we de vraag wel anders stellen om het antwoord helder te krijgen BiSL is gericht op het zogenaamde gebruikersperspectief en handelt vanuit de gedachten van de klant. En dit lijkt ook logisch, tenslotte bepaalt de klant welke eisen en verwachtingen zij aan een product of service stellen. We zitten met BiSL dus aan de vragende kant en is wat mij betreft ook leidend in welk project dan ook. Agile/Scrum is bedacht als aanpak voor het ontwikkelen van software binnen IT. Zeg maar de aanbod kant, die een IT-vraag of probleem willen oplossen. Het is ontstaan doordat vele IT-projecten doorgaans niet goed liepen qua doorlooptijd en kosten en de gebruikers/klanten uiteindelijk niet kregen wat zij verwachtten. De oplossing hiervoor lag in een meer iteratieve / kort-cyclische aanpak. Inmiddels heeft de Agile Scrum aanpak aan populariteit een vlucht genomen en lijkt dit in elke organisatie dé aanpak te zijn en ook voorgeschreven te worden door elke IT’er. De aanpak is hiermee weliswaar veranderd, maar de IT-organisaties vertellen aan de klanten nog steeds hoe en wat ze moeten doen. Wat mij betreft is daarom niet de vraag of BiSL binnen Agile Scrum past, maar hoe BiSL en Agile Scrum (het best) passen. De vraag en dus het vertrekpunt ligt derhalve bij de klant en is BiSL (of FSM, etc.) leidend. Samen met IT kan dan bekeken worden wat de beste aanpak is voor de realisatie. Dat kan Agile Scrum zijn, maar ook een project via Prince2. Nog te vaak horen we dat IT dé werkmethode bepaalt en dat was jaren geleden projectmatig werken en is nu Scrum geworden. Over een aantal jaren misschien weer een andere methode? IT zou veel meer verschillende methoden en aanpakken aan moeten kunnen bieden en die ook naast elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Het is eigenlijk bijzonder dat je op bestelling een huis kan laten bouwen door een aannemer, die na het aanhoren wat je wilt het huis projectmatig voor je bouwt Als je naar IT toegaat met een wens, vraag of probleem dan is het vaak te moeilijk en voor dat je het weet zit IT op de klantstoel om te bedenken wat goed is voor de klant. Zij bepalen dus nog steeds in ruime mate hoe er gewerkt wordt en wat er opgeleverd moet worden. Als klant moet je regelmatig opdraven als het fout dreigt te gaan. De klant moet IT opvoeden, de regie nemen. Als je als klant een nieuwe service wilt ontwikkelen en je kiest voor een big-bang implementatie omdat je de concurrentie voor wilt blijven of om andere legitieme redenen, dan zal IT gezien de huidige status meteen op haar achterste benen staan. Dat kan en mag, maar uiteindelijk moet de klant bepalen wat en hoe hij/zij het wil met in achtneming van de risico’s die hiermee gemoeid zijn. Maar als je als klant juist in kleine stapjes een service of product wilt laten maken dan moet dat door dezelfde IT ook als zodanig uitgevoerd kunnen worden. De stelling van BiSL dat Business Informatiemanagement (BIM) duidelijk vertegenwoordigd moet zijn in Scrum- of projectteam is daarom deels waar. Op dat moment is er al gekozen voor een bepaalde aanpak, Business Informatiemanagement (BIM) bepaalt voor een groot gedeelte zelf wat deze aanpak is en welke IT daarbij het beste past. Je wilt als klant gebruik kunnen maken van een IT met de benodigde kennis. Kennis van tools, maar ook van verschillende methoden en aanpakken. Je wilt gebruik maken van een IT die haar processen intern op orde heeft, wat in vele gevallen helaas niet altijd zo blijkt te zijn. Als klant wil je niet geconfronteerd worden met weer een nieuwe methode en/of weer een nieuwe aanpak…………. Maar aan de klantzijde is er ook nog werk aan de winkel. Meer de regie nemen, aangeven wat de daadwerkelijk behoefte is, duidelijke prioriteit stellen en zoals BiSL het aangeeft, duidelijk vertegenwoordigd zijn binnen de Scrum- en projectteams. Conclusie: De vraag is dan ook eerder of Agile scrum ook binnen BiSL zal moeten/kunnen passen en juist niet andersom. Soms zal dit goed werken, maar soms ook helemaal niet. Maar als IT voldoende kennis heeft en over voldoende methoden en aanpakken beschikt zal dit niet erg zijn. Het gaat erom wat de klant wil en nodig heeft, dat is het enige wat telt!

Voor meer informatie
0800-2224449
Depaus Holding BV/D-ICT Solutions
Verrijn stuartweg 1A,
1112 AW Diemen
KvK 34143398
BTW NL810633474B01
Bank 45.50.16.429
+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com
license linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram