+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com

Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204)

Kort
AlgemeEN
Doelgroep
Voorkennis en niveau
Duur
Examen details
Extra info
Vragen?
De Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure training leert ontwikkelaars hoe ze end-to-end oplossingen kunnen creëren in Microsoft Azure. Studenten leren hoe ze Azure-rekenoplossingen kunnen implementeren, Azure Functions kunnen maken, web-apps kunnen implementeren en beheren, oplossingen kunnen ontwikkelen met behulp van Azure-opslag, authenticatie en autorisatie kunnen implementeren en hun oplossingen kunnen beveiligen met behulp van KeyVault en Managed Identities. Studenten zullen ook leren hoe ze verbinding kunnen maken met en gebruik kunnen maken van Azure-services en services van derden, en hoe ze op gebeurtenissen en berichten gebaseerde modellen kunnen opnemen in hun oplossingen. De cursus behandelt ook monitoring, probleemoplossing en optimalisatie van Azure-oplossingen.

Programma Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure

Module 1: Creating Azure App Service Web Apps
Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.
Lessons
- Azure App Service core concepts
- Creating an Azure App Service Web App
- Configuring and Monitoring App Service apps
- Scaling App Service apps
- Azure App Service staging environments

Module 2: Implement Azure functions
This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.
Lessons
- Azure Functions overview
- Developing Azure Functions
- Implement Durable Functions

Module 3: Develop solutions that use blob storage
Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata.
Lessons
- Azure Blob storage core concepts
- Managing the Azure Blob storage lifecycle
- Working with Azure Blob storage

Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage
Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.
Lessons
- Azure Cosmos DB overview
- Azure Cosmos DB data structure
- Working with Azure Cosmos DB resources and data

Module 5: Implement IaaS solutions
This module instructs students on how to use create VMs and container images to use in their solutions. It covers creating VMs, using ARM templates to automate resource deployment, create and manage Docker images, publishing an image to the Azure Container Registry, and running a container in Azure Container Instances.
Lessons
- Provisioning VMs in Azure
- Create and deploy ARM templates
- Create container images for solutions
- Publish a container image to Azure Container Registry
- Create and run container images in Azure Container Instances

Module 6: Implement user authentication and authorization
Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.
Lessons
- Microsoft Identity Platform v2.0
- Authentication using the Microsoft Authentication Library
-Using Microsoft Graph
- Authorizing data operations in Azure Storage

Module 7: Implement secure cloud solutions
This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.
Lessons
- Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
- Implement Managed Identities for Azure resources
- Secure app configuration data by using Azure App Configuration

Module 8: Implement API Management
Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.
Lessons
- API Management overview
- Defining policies for APIs
- Securing your APIs

Module 9: Develop App Service Logic Apps
This module teaches students how to use Azure Logic Apps to schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, workflows, and services across enterprises or organizations.
Lessons
- Azure Logic Apps overview
- Creating custom connectors for Logic Apps

Module 10: Develop event-based solutions
Students will learn how to build applications with event-based architectures.
Lessons
- Implement solutions that use Azure Event Grid
- Implement solutions that use Azure Event Hubs
- Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Module 11: Develop message-based solutions
Students will learn how to build applications with message-based architectures.
Lessons
- Implement solutions that use Azure Service Bus
- Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Module 12: Monitor and optimize Azure solutions
This module teaches students how to instrument their code for telemetry and how to analyze and troubleshoot their apps.
Lessons
- Overview of monitoring in Azure
- Instrument an app for monitoring
- Analyzing and troubleshooting apps
- Implement code that handles transient faults

Module 13: Integrate caching and content delivery within solutions
Students will learn how to use different caching services to improve the performance of their apps.
Lessons
- Develop for Azure Cache for Redis
- Develop for storage on CDNs

Heeft u nog geen kennis met betrekking tot Microsoft Azure, dan raden wij u de training Microsoft Azure Fundamentals 2 dagen of Microsoft Azure Fundamentals 1 dag aan.

Doelgroep Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure

Deze training is voor eenieder die geïnteresseerd is in Azure-ontwikkeling of in het behalen van het Microsoft Azure Developer Associate-certificeringsexamen. (AZ-204)

Voorkennis Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure

Professionele ontwikkelingservaring en ervaring hebben met Microsoft Azure. Cursisten moeten kunnen programmeren in een door Microsoft Azure ondersteunde taal.

Trainingsduur Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure

De totale duur van de Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure is totaal 4 dagen.

Examendetails Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure

De prijs voor deze training is inclusief de kosten  van €195 voor het Developing Solutions for Microsoft Azure
examen bekend onder AZ-204 en het examen duurt ongeveer 90 minuten waar niet-native Engels sprekenden 30 minuten extra krijgen.

Extra informatie Microsoft Azure Administrator

Het examen dient gemaakt te worden bij een officiële examen locatie. De kosten voor dit examen zijn normaal €195 exc. BTW en wordt gratis geleverd bij uw inschrijving. Het examencentrum is open van Maandag t/m vrijdag van 09:00 t/m 17:00.

Program Microsoft Azure Administrator

Module 1: Identiteit

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.
Lessons:

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups

Lab : Manage Azure Active Directory Identities
After completing this module, students will be able to:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.

Module 2: Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.
Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Lab : Manage Subscriptions and RBAC

Lab : Manage Governance via Azure Policy
After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.

Module 3: Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:
Lessons:

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using the Azure Portal

Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell

Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI
After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.

Module 4: Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS,
Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Lab : Implement Virtual Networking
After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.
Lessons

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN

Lab : Implement Intersite Connectivity
After completing this module, students will be able to:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.

Module 6: Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.
Lessons

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager

Lab : Implement Traffic Management
After completing this module, students will be able to:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.

Module 7: Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons:

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage

Lab : Manage Azure storage
After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.

Module 8: Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons:

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab : Manage virtual machines
After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.

Module 9: Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.
Lessons:

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Lab : Implement Web Apps

Lab : Implement Azure Container Instances

Lab : Implement Azure Kubernetes Service
After completing this module, students will be able to:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.

Module 10: Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.
Lessons:

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab : Implement Data Protection
After completing this module, students will be able to:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.

Module 11: Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.
Lessons:

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab : Implement Monitoring
After completing this module, students will be able to:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.

Heeft u een vraag over: Microsoft Azure Developer / Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204)

Neem gerust contact met ons op als u geen geschikte datum kunt vinden.

‘’alle klassikale trainingen zijn altijd virtueel / live online bij te wonen. Als meest flexibele partij zijn er altijd meerdere opties beschikbaar, neem gerust contact met ons op als u geen geschikte optie kunt vinden. ‘’

Planning

(vul eerst het aantal in en klik dan op de knop in winkelmand)
60,00
1.890,00
Depaus Holding BV/D-ICT Solutions
Verrijn stuartweg 1A,
1112 AW Diemen
KvK 34143398
BTW NL810633474B01
Bank 45.50.16.429
+31 (0)20 – 2050324
info@dictsolutions.com
NederlandsEnglishFrançaisDeutsch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram